logo Hotline: 19006855
Bảo Tàng Cổ
Hoạt động, Hướng dẫn - 15/05/2020

 [Kỷ nguyên huyền thoại] Bảo Tàng Cổ

1. Hoạt động diễn ra hàng ngày

2. Chỉ được tham gia cá nhân

3. Vào bản đồ, Chiến binh cần tiêu diệt 4 lượt quái. Diệt xong sẽ khiêu chiến Boss

4. Khiêu chiến thành công sẽ nhận được tiền vàng, thuốc Exp và Ống dẫn ma

Bài viết liên quan
Giới thiệu Hệ Thống Nâng Cấp
02/06/2020
Vực Rồng
02/06/2020
Chuyển Sinh
01/06/2020
Lễ Hội
01/06/2020
[Hướng dẫn] Cách nhập mã Voucher
30/09/2020
[Hướng dẫn] Tinh Linh
25/08/2020
[Hướng dẫn] Tàng Bảo Đồ
25/08/2020
[Hướng dẫn] Hải Cảng Thần Điện
11/08/2020