logo Hotline: 19006855
Cấm Địa Lôi Minh
Hoạt động, Hướng dẫn - 15/05/2020

[Kỷ nguyên huyền thoai] Cấm Địa Lôi Minh

Điều kiện để vào Cấm Địa Lôi Minh : Cấp 480

1. Cấm Địa Lôi Minh là phụ bản có độ khó khá cao

2. Vượt qua được Cấm Địa Lôi Minh sẽ kích hoạt đc Cấu trang Giai 3

3. Vượt ải càng nhanh thì sao sẽ càng cao, Sao càng cao thì tỉ lệ rơi vật phẩm hiếm càng cao

4. Phần thưởng vô cùng giá trị và thú vị

5. Mỗi ngày sẽ có 3 lượt tiến vào Cấm Địa Lôi Minh. Hãy tự lượng sức mình mà vượt qua ải phù hợp để lấy phần thưởng nhé

 

Bài viết liên quan
Giới thiệu Hệ Thống Nâng Cấp
02/06/2020
Vực Rồng
02/06/2020
Chuyển Sinh
01/06/2020
Lễ Hội
01/06/2020
[Hướng dẫn] Cách nhập mã Voucher
30/09/2020
[Hướng dẫn] Tinh Linh
25/08/2020
[Hướng dẫn] Tàng Bảo Đồ
25/08/2020
[Hướng dẫn] Hải Cảng Thần Điện
11/08/2020