logo Hotline: 19006855
Hệ Thống BOSS
Hoạt động, Hướng dẫn - 15/05/2020

Kỷ nguyên huyền thoạiBoss Chi Gia

Boss Chi Gia là một trong những cách quan trọng để quét trang bị và đạo cụ hiếm, có giới hạn nộ khí, nộ khí càng cao, tỉ lệ rơi đồ càng cao.

【Quy tắc Boss Chi Gia】

 1. Người chơi VIP 1 trở lên được vào Boss Chi Gia
 2. Cấp VIP càng cao, tầng được vào miễn phí càng nhiều, nếu chưa đạt đủ yêu cầu về cấp VIP, có thể hao Kim Cương khoá hoặc Kim Cương Khoá để vào.
 3. Khi tổ đội, tất cả thành viên trong đội có người có quyền sở hữu sẽ được nhận thưởng.
 4. Mỗi lần tiêu diệt được 1 boss, nộ khí +1,mỗi 1 điểm nộ khí tăng 1% tỉ lệ rơi vật phẩm hiếm.
 5. Giới hạn nộ khí là 40,điểm nộ khí đạt mức tối đa sẽ không thể diệt boss nữa.
 6. Không thể tấn công boss cấp thấp hơn bản thân 100 cấp trở lên.

Kỷ nguyên huyền thoạiBoss thế giới

Boss thế giới là một trong những cách để quét trang bị và đạo cụ hiếm,bất kể là thường dân hay VIP, Boss thế giới đều sẽ đem lại cho Chiến binh nhiều lợi ích to lớn.

【Quy tắc Boss thế giới】

 1. Mỗi ngày có 3 lượt thảo phạt miễn phí, mỗi lần tiêu diệt 1 boss người chơi thu vật phẩm rơi ra sẽ bị trừ 1 lượt thảo phạt.
 2. Khi đã dùng hết lượt thảo phạt sẽ không thể tạo sát thương cho boss nữa. Lượt thảo phạt reset vào 5:00 AM mỗi ngày.
 3. Khi vượt boss 100 cấp trở lên sẽ không thể nhận thưởng rơi ra nữa(boss cấp ≥ 300 không giới hạn)
 4. Trong cảnh Boss thế giới có thể cùng lúc đánh bại người chơi khác, nhưng nếu đánh bại người chơi hoà bình sẽ phải chịu trừng phạt.
 5. Người chơi có sát thương tạo cho boss cao nhất sẽ nhận được quyền sở hữu, ưu tiên tấn công người có quyền sở hữu để cướp quyền.
 6. Khi tổ đội, tất cả thành viên trong đội của người có quyền sở hữu đều được nhận thưởng sở hữu, đồng thời bị trừ lượt thảo phạt.
 7. Chế độ không giới hạn tầng thuộc về khu vực chơi đơn, có thể khiêu chiến boss không giới hạn, không bị tính lượt chơi.

Kỷ nguyên huyền thoạiBoss Đế Quốc

 1. Mỗi ngày có 3 lượt thảo phạt miễn phí, mỗi lần tiêu diệt 1 boss người chơi thu vật phẩm rơi ra sẽ bị trừ 1 lượt thảo phạt.
 2. Mỗi lần thảo phạt sẽ tốn Phiếu Trú Địa. Mối lần tiêu diệt 1 boss thì số lượt Phiếu Trú Địa cần sẽ lại tăng lên. Lượt thảo phạt reset vào 5:00 AM mỗi ngày.
 3. Cấp 110 trở lên sẽ được và
 4. Trong cảnh Boss thế giới có thể cùng lúc đánh bại người chơi khác, nhưng nếu đánh bại người chơi hoà bình sẽ phải chịu trừng phạt.
 5. Tích luỹ điểm Nộ khí sẽ gia tăng tỉ lệ rơi vật phẩm hiếm

Kỷ nguyên huyền thoạiBoss Trường săn cá nhân

 1. Đây là Boss chỉ khiêu chiến cá nhân, tổ đội không thể vào
 2. Mỗi lần vào cần vật phẩm Chứng nhận thợ săn (có thể mua trong cửa hàng bằng Kim cương thường hoặc Kim cương khóa)
 3. VIP 4 trở lên được thêm số lần khiêu chiến, tùy theo cấp độ VIP
 4. Khiêu chiến Boss thành công sẽ được thưởng nhiều trang bị, nguyên liệu, vật phẩm giá trị
 5. Boss Trường săn cá nhân không ảnh hưởng tới hoạt động Boss khác
 6. 5h sáng hàng ngày sẽ làm mới số lần khiêu chiến

Bài viết liên quan
Giới thiệu Hệ Thống Nâng Cấp
02/06/2020
Vực Rồng
02/06/2020
Chuyển Sinh
01/06/2020
Lễ Hội
01/06/2020
[Hướng dẫn] Cách nhập mã Voucher
30/09/2020
[Hướng dẫn] Tinh Linh
25/08/2020
[Hướng dẫn] Tàng Bảo Đồ
25/08/2020
[Hướng dẫn] Hải Cảng Thần Điện
11/08/2020