logo Hotline: 19006855
Vực Rồng
Hoạt động, Hướng dẫn - 02/06/2020

[KỶ NGUYÊN HUYỀN THOẠI] Vực Rồng

Tham gia phụ bản Vực Rồng để có cơ hội nhận rất nhiều EXP và nguyên liệu tăng Sủng

Vực Rồng mở theo cấp, mỗi cấp mở thì độ khó lại tăng cao hơn

Phụ bản Vực Rồng được chia làm 3 giai đoạn

Giai đoạn 1 : tiêu diệt thật nhanh đám rồng con

Giai đoạn 2 : Nhặt vật phẩm hỗ trợ tăng công hoặc thủ và tiêu diệt thật nhanh đám rồng trưởng thành.

Giai đoạn cuối : tiêu diệt Rồng tro bụi

Khi tham gia phụ bản hãy chú ý đến ải cuối cùng là gặp Boss Rồng nhé. Nếu các chiến binh chưa đủ Lực Chiến để vượt phụ bản hãy sử dụng hợp lý lướt để né kĩ năng của Boss. Boss tại Vực Rồng rất khoẻ, sơ sẩy không chú ý là có thể chết luôn đó. Hãy cẩn thận nhé!

 

Bài viết liên quan
Giới thiệu Hệ Thống Nâng Cấp
02/06/2020
Chuyển Sinh
01/06/2020
Lễ Hội
01/06/2020
Huyễn Dạ Cung
01/06/2020
[Hướng dẫn] Cách nhập mã Voucher
30/09/2020
[Hướng dẫn] Tinh Linh
25/08/2020
[Hướng dẫn] Tàng Bảo Đồ
25/08/2020
[Hướng dẫn] Hải Cảng Thần Điện
11/08/2020