logo Hotline: 19006855
hướng dẫn
thumb
Trợ Chiến Trợ Thủ - “Bạn đồng hành” mới có gì khiến gamer Kỷ Nguyên Huyền Thoại “mê đắm”?
Tin Tức - 12/08/2020
Giới thiệu tính năng Trợ Chiến - Trợ Thủ
Xem thêm
thumb
[HOT] Khuyến mãi 20% giá trị thẻ nạp
Tin Tức, Thông báo - 12/08/2020
Khuyến mãi 20% giá trị thẻ nạp
Xem thêm
thumb
[Hướng dẫn] Hải Cảng Thần Điện
Tin Tức, Hướng dẫn - 11/08/2020
Hải Càng Thần Điện
Xem thêm
thumb
[Hướng dẫn] Trợ chiến - Trợ thủ
Tin Tức, Hướng dẫn - 11/08/2020
Trợ chiến - Trợ thủ
Xem thêm
thumb
Khai mở cụm server Vidar
Tin Tức, Thông báo - 10/08/2020
Khai mở cụm server Vidar
Xem thêm