logo Hotline: 19006855
hướng dẫn
thumb
Khai mở cụm server Minotaur
Tin Tức, Thông báo - 18/09/2020
Khai mở cụm server Minotaur
Xem thêm
thumb
[14/09] LIÊN THÔNG MÁY CHỦ THÊM BẠN THÊM VUi
Tin Tức, Thông báo - 11/09/2020
Liên thông máy chủ
Xem thêm
thumb
Khai mở cụm server Poseidon
Tin Tức, Thông báo - 09/09/2020
Khai mở cụm server Poseidon
Xem thêm
thumb
Phụ bản “Di Tích Mỏ”  - Vùng đất mới có gì khiến game thủ Kỷ Nguyên Huyền Thoại “thèm khát”?
Tin Tức - 07/09/2020
Phụ bản Di Tích Mỏ
Xem thêm
thumb
Khai mở cụm server Sharur
Tin Tức, Thông báo - 04/09/2020
Khai mở cụm server Sharur
Xem thêm